konjic

Akcija Most-Bro-a slanja slepera opreme za dva grada Konjic i Zenica pocela je u skoli u Vardama.
U Vardama smo ubacili vecinom klupe i stolice koje smo kao donaciju dobili od skole.

 

Kada smo utovarili sve sto smo dobili od Varde skole kamion se uputio prema skladistu Most-Bro-a u Fredericiji.
Masa klupa i stolica zatim pametne table,skaneri,kompjuteri sacinjavalo je stvari koje su otisle ka BiH.
Od srca se zahvaljivamo Safet Omerovic, Dini i Medi koji su pomagali na utovaru ove posiljke.

konjic1

konjic2

konjic3