Radi pravila i transparentnosti u Danskoj svaka humanitarna organizacija ima obavezu da javno objavi svoj Regnskab.

Ovo je Most-Bro regnskab za 2019.godinu

reskab1

reskab2

reskab4

reskab3

Radi pravila i transparentnosti u Danskoj svaka humanitarna organizacija ima obavezu da javno objavi svoj Regnskab.

Ovo je Most-Bro regnskab za 2019.godinu

reskab1

reskab2

reskab4

reskab3