Postavljeno: Četvrtak, Decembar 27 @ 19:54:36 UTC od istambul

 

Danas 27.12.2012. smo zaključili i završili zvanično akciju pomoći Nevresi Ejupović. Džemat Odense je prikupio 2.800 dk, Most-Bro sa računa izdvojio 2.000 dk a ostalo su uplate pojedinaca koji su podržali ovu akciju. Svima se od srca zahvaljivamo. Pogledajte učesnike.

 

Edin Konjhodzić                                                       510 dk

 

Sabahudin Beba                                                      200 dk

 

Mirza Gunić                                                               150 dk

 

Mina Purković                                                           200 dk

 

Mehmed Hodžić                                                      150 dk

 

Samir Bićo                                                                 200 dk

 

Amir Radžepović                                                       200 dk

 

Adisa Ajanović                                                           300 dk

 

Dzemat Odense                                                      3.200 dk

 

Račun „Most-Bro“                                                    2.000 dk

 

 

 

Ukupno :7.110 dkk

 

Tim „Most-Bro“

Postavljeno: Četvrtak, Decembar 27 @ 19:54:36 UTC od istambul

 

Danas 27.12.2012. smo zaključili i završili zvanično akciju pomoći Nevresi Ejupović. Džemat Odense je prikupio 2.800 dk, Most-Bro sa računa izdvojio 2.000 dk a ostalo su uplate pojedinaca koji su podržali ovu akciju. Svima se od srca zahvaljivamo. Pogledajte učesnike.

 

Edin Konjhodzić                                                       510 dk

 

Sabahudin Beba                                                      200 dk

 

Mirza Gunić                                                               150 dk

 

Mina Purković                                                           200 dk

 

Mehmed Hodžić                                                      150 dk

 

Samir Bićo                                                                 200 dk

 

Amir Radžepović                                                       200 dk

 

Adisa Ajanović                                                           300 dk

 

Dzemat Odense                                                      3.200 dk

 

Račun „Most-Bro“                                                    2.000 dk

 

 

 

Ukupno :7.110 dkk

 

Tim „Most-Bro“