Danas smo zakljucili akciju prikupljanja sredstava za Nasihu Maksumic Lulak iz Konjica.
Nasihi se prikupljaju sredstva za njeno lijecenje u Turskoj.
Ovo su prve uplate za neku akciju putem Most-Bro mobilpaya.
 

Maida Saric            100

Rasima Filekovic    200    
Isak Mujevic        50    
Elmir Muric         100    
Asmir                 100    
Dika Sabitovic         100    
Amina Pasalic         100    
Haris                500    
Adisa                 100    
Mehmed Hurmic         100    
Mediha Rizvanovic    200    
Edin Beca         200    
Nedzad                100    
Sanjin                 110    
Faruk Jakic         110    
Adnan Kaplan    500


Totalsum        2.670,00  

Uplate na racun Most-Bro-a

Fadil Kovacevic        1.000 dk
Mina Sujuldzic           200 dk
Samira Hadzajlic         200 dk
Jasmin Becirovic         250 dk
Bosnjak Odense          500 dk
Ajla Grabic                    500 dk

Hafiza Klempic            250 dk

Prikupljeno je ukupno:8.550 dk mobilpay 2.670 uplate na racun 2.900 dk i sa racuna 2.980 dk

Zahvaljivamo se svima koji su dali svoj doprinos za lijecenje sestre Nasihe!

Tim "Most-Bro"
Danska