ajla

Polahko se priblizavamo i kraju ove 2017.godine.
Izvjestaj za Oktobar ove godine pocinjemo sa informacijom o slanju slepera opreme za tri skole u Zavidovicima.

Most-Bro aktivisti uspjeli su da sakupe i upute u Zavidovice 100 klupa i preko 500 stolica.
Ovdje je jos bilo dosta kompjutera, tabli, sitnoga inventara i tri kopir masine.
U sleperu je bilo mjesta i za 200 jorgana za zavode u Bakovicima i Pazaricu.
Vrijednost slepera procijenjene je na 200.000 dk.
Osim ove opreme upucena su novcana sredstva na ove adrese:
Kikanovic Suadi za transplataciju bubrega 2000 dk
Placanje transporta opreme do Srebrenice i Zenice 3000 dk
Prevoz i iznajmljivanje kamiona dvije ture 1964 i 1091 dk
Ajli Turic iz Kalesije za potrebe lijecenje 2.000 dk
Kenan Mujic za potrebe lijecenja 2000 dk