kuca3

Tradicionalna akcija Most-Bro-a "Obezbijedimo im krov nad glavom 2018" je zavrsena.
Akcija koju vodimo sa ciljem pomaganje boracke populacije ARBIH je zavrsena 20.juna dokle je bio termin sakupljanja sredstava.

U akciji je ucestvovalo 79 porodica i dva dzemata. Sakupljeno je 36.000 kruna koje ce biti podijeljene na tri boracke porodice.
Nakon zavrsetka radova javiti cemo se sa slikama i sa vise informacija.
Molimo Allaha da nagradi sve koji su pomogli ovaj za ove porodice jako vazan projekat.
Kao uvijek donosimo spisak ucesnika ove akcije.

SABIRA REDZEPOVIC 300
BOSNJAK 150
HILMIJA REDZEPOVIC 200
AMIRA SUBASIC 150
AMIR REDZEPOVIC 500
DJENO I JASNA K. 200
SINAN DZANOVIC 300
MENSUR SVRAKA 150
TARIK MISIMOVIC 200
MERSIHA CAVKA 150
HAJRA CATOVIC 300
SAMRA OVCINA 100
EDIN BECA 100
ALDIJANA HERAK 200
FAHRETA 100
REFIKA MAHMULJIN 500
MG 150
ADIN BIJEDIC 100
MIRZA GUNIC 100
SENADA ZORNIC 200
ABDULAH FEJZIC 500
DIKA SABITOVIC 200
BOSNJAK 200
HAJRUDIN PRANJGA 100
ALMIRA BASIC 400
REMZA SMAJLOVIC 200
ASMIR CORIC 400
MIRSAD SELMAN 1000
EDIN PRANJGA 100
ADNAN LOGO 200
ADI FEJZIC 200
JASMINA 1000
MAHIR 300
SENAD TOJAGA 1000
ADMIRA AGANOVIC 500
MUJESIRA 200
ELVEDIN 100
JUSUF SULJIC 200
NISVETA OPARDIJA 100
DIKA SABITOVIC 200
AZRA PIZOVIC 200
ENISA HUSAGIC 500
NEDZAD 200
ELMA OKANOVIC 100
ADNAN BIJEDIC 500
SEJDA CAVCIC 300
MARIZELA KARDASEVIC 200
ENIZ LOKVANCIC 400
JASMIN COSOVIC 500
NEDZMIN JUSIC 200
ZARIFA ZECO 100
ZIJADA ATIC 100
SADETA HALILOVIC 600
DJEMKA CATIC 1000
EMIRA CATIC 100
MERIMA DAUTBEGOVIC 100
MINA PURKOVIC 100
EDITA FILOPOVIC 200
MEHMED TALIC 200
ALEN FIFIC 400
NEZIR MUSIC 300
FATIH MUHAMED HALIMA 200
MIRZET BILANOVIC 200
VERNESA MEMIC 100
MERSAD 75
MERSIHA CAVKA 150
ADMIRA AGANOVIC 100
SUVADA 150
DZEMAT ESBJERG 8500
HADZIJA I HADZINICA 800
IRIS RAMIC 200
ELMEDINA ZUJO 200
KENAN MISIMOVIC 200
DZEMAT KOPENHAGEN 2850
TEMZA BECIROVIC 200
SEIDA GRAHIC 100
EMIR SABITOVIC 200
HARIS 250
RAMO BEGIC 500
HILMIJA HADZIC 500
SABIRA 200
MOST-BRO 2775