djete

Izvjestaj za Maj slican je kao i mnogim mjesecima prije samo su imena i gradovi gdje je pomoc otisla.
Almiru Sabicu za lijecenje poslano 2000 kruna.
Nedimu Cosovicu za potrebe lijecenja upuceno 2000 dk
Nermi Huseinovic upuceno za lijecenje 3000 dk

 

Rusmiri Zukancic poslano 2000 dk
Faruku Lemesu 2000 dk za potrebe lijecenja.
Hasanu Repesi iz Stoca uruceno za hranu 2500 dk
Za Akiku uplaceno 1200 dk
Za lijecenje Envera Berbasic uradjena akcija gdje je sakupljeno I poslano 21.050 dk
Maide Kuran poslano za Hafize 10.350 dk
Samiri Sadikovicu za operaciju oka poslano 2300 dk
Nejri Custo za operaciju u Turskoj uplaceno 9500 dk
Dvije akike uradjene I poslano 2400 dk